مرحوم حیات الله یوسفی

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در كشور، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در كشور نمود.

کتاب (طلای خودرو یا نباتات طبی افغانستان) به نوشته مرحوم حیات الله یوسفی حاصل ۴۰ ساله تحقیقات و تجارب مولف در باره بیش از ۱۴۰ نوع گیاه طبی، میوه و ترکاری میباشد.

نوشته های مرحوم حیات الله یوسفی