هميشه بهار

گل  هميشه بهار را به لاتین Calendula Officinalis به انگلیسی  Marigold و به فرانسوی Souci میگویند.هميشه بهار گل زرد نسبتاً كلانيست كه در دشتها، بالای قبور، منازل به شكل خودرو و اكثر بصورت زينتی نيز كشت ميشود. اين گل، كوتاه و برگهای سبز دارد. در عربی اقحوان اصغر و در دری از نگاه اينكه گل پيهم داشته و در زمستان سبز ميباشد هميشه بهار، و هميشه جوان گفته شده است.

زنبور عسل به مكيدن گل هميشه بهار توجه زياد دارد.قسمت های مورد استفاده اين گياه در طب گل و برگهای آنست كه دارای خاصيت خواب آور مقوی، تصفيه كننده خون و قاعده آور است. مقدار مصرف آن 50 گرام برگ گل در يك ليتر آب بصورت دم كرده روز سه پياله قبل از هر غذا خورده ميشود.گل هميشه بهار در مجاورت آب يك مادهء ژلاتينی از خود تراوش ميدهد كه بروی ساقه های آن منتشر شده آنرا چسپناك ميسازد و به شيره گل هميشه بهار موسوم است.

دم كرده پنج گرام گل آن در يك ليتر، آب بعنوان معرق و 20 گرام در ليتر گل ان ادرار آور ميباشد.

گل همیشه بهار

شيره برگ تازه آن بمقدار يك تا دو قاشق شوربا خوری مخلوط با شربت برای جلوگيری از استفراغ و زخمهای معده و روده تجويز ميشود.

برگ و ساقه گل هميشه بهار را هرگاه در سركه تر نماييم ماده حاصله برای از بين بردن ميخچه دست پا مفيد است. خوردن برگهای سائيده آن اسهال را درمان ميكند.ضماد گل هميشه بهار همراه آرد جو جهت تداوی زخمهای چركين و بودار، درد مفاصل، نقرس، سوختگی، سرخ باد (كه نوك زده و خون ازان خارج شود)، و همچنين برای معالجه جوانی دانه مفيد است.

گل و برگ هميشه بهار خون را تصفيه مينمايد و هم سبب باز نمودن حيض و توقف قی ميگردد و ضد تشنج می باشد.

مبتلايان اختلالات قاعدگی اگر گل هميشه بهار را يك هفته قبل از عادت ماهوار مصرف نمايند اختلالات شان را رفع و عادت قاعدگی شكل نورمال بخود ميگيرد. اين اثر قاعده آور خصوصاً به مريضان كم خون و ضعيف خيلی مفيد و تعجب آور است.

با مصرف گل هميشه بهار اختلالات جگر و يرقان نيز تداوی ميشود. در صنعت دواسازی از گل آن تينچر تهيه ميكنند از تينچر آئيدين برای التيام زخمها بهتر و خوبتر كار ميگيرند چه مانع التهاب شده از چرك شدن زخمها جلوگيری ميكند. و هم برای درمان سوختگی، سرمازدگی و اكزما مفيد است.

در سال 1926 عيسوی H. Schwarz مرحم گل هميشه بهار را ترتيب و برای رفع زخم خراش و تركش پوست بدن بكار برد.در استعمال خارجی 4 الی 6 گرام شير تازه گياه هميشه بهار بداخل 600 گرام مخلوط مسكه يا چربی بقسم مرهم بكار ميرود.

تركيبات :

دارای نوع ماده تلخ اسيدهای آبی، رزين، ماده بنام كالاندولين، اسانس وغيره ميباشد.

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.