عسل يا اكسير زندگی

عسل يا اكسير زندگی نه تنها يك غذای مقوی است بلكه معالج بسيار امراض نيز ميباشد، يكی از خواص برازنده عسل اينست كه هرگز فاسد نميشود، تأثير فوق العاده در رشد بدن و اثر مهمی در حيات دارد، شفا دهنده امراض كبدی و ريوی است.

عسل در موارد زخم معده و زخم اثناعشر بايستی صبح ناشتا يك قاشق شوربا خوری عسل خورده و تا يك ساعت چيز ديگر خورده نشود و بعد از يكماه ميتوانيد به مقدار آن افزود نمود.

يك قاشق شوربا خوری را در يك گيلاس آب انداخته و جوش داده شود جوشانده مذكور اگر در موارد گلو دردی غرغره شود خيلی مفيد ثابت ميشود.

زنبور عسل

درمان سوختگی با عسل:

پنجاه گرام عسل را با پنجاه گرام روغن زيتون مخلوط و به قسم مرحم در موضع سوختگی بكار بريد.

در مواقع شدت روماتيزم، نقرس، عرق النسا، پا دردیهای شديد و درد های مفاصل روی يك پارچه مقدار عسل را ماليده بروی پوست در موقع درد بگذاريد و در هر دو ساعت عوض گردد و از طرف صبح ناشتا دو قاشق شوربا خوری صرف نمائید.

برای رفع سوختگی هيچ چيز مؤثر تر از خوردن عسل مخلوط با سركه و سيب نيست.عسلعسل برای ورزشكارانيكه احساس خستگی ميكنند فوق العاده مفيد است.

عسل مسكن اعصاب بوده خاصيت يك مسهل ملايم را دارد. اطفاليكه بعوض شير مادر شير گاو ميخورند اگر در شير آنها يك قاشق چای خوری عسل افزوده گردد خيلی مفيد ثابت ميشود.

بوتل عسل

اطفاليكه شب در بستر ادرار مينمايند قبل از خواب يك قاشق چای خوری به آنها عسل داده شود.

بعضاً در بستر خواب پاها كش ميشود (انقباض پيدا ميكند) هرگاه يك هفته مرتب روزانه دو قاشق چای خوری عسل مصرف شود ناراحتی برطرف ميگردد.

مقدار يك بادام موم عسلی را مدت 15 دقيقه اگر جويده و خارج انداخته شود اين عمل چند مرتبه تكرار گردد بندش بينی و ريزش را معالجه ميكند.

يك صد گرام عسل سيصد كالوری ميدهد، عسل دارای ويتامين های زياد و مواد مؤثره فراوانی است.

نوشته مرحوم حیات الله یوسفی (طلای خودرو یا نباتات طبی افغانستان)

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.