انجير

تـاريخـچه انجير:

انجير از جمله ميوه بهشت است، بزرگترين افتخار انجير اينست كه خداوند بزرگ (ج) در قرآن عظيم الشان به ان سوگند ياد فرموده است.افلاطون بی اندازه آن را دوست داشت و مردمان يونان انجير را بنام دوست فيلسوفان ياد كرده اند.اساس خوراك پهلوانان روميان قديم را انجير تشكيل ميداد. انجير ميوه منطقه گرمسير است در مملكت ما در جلال آباد و قندهار پيدا ميشود.

تجزيه كيمياوی انجير:

طبق آخرين تجربه علمی كه از انجير كرده اند معلوم شده است كه انجير خشك و تازه دارای آب، مواد آذوتيه، مواد روغنی، گلوسيدها، سلولوز، آهن، منگنيز، بروم و ويتامينهای (A, B1, B2) است.

خواص انجير:

انجير رسيده و تازه مغزی و زود هضم است. اگر آن را بروی سبد چيده و در حرارت آفتاب خشك نمائید، ارزش غذایی آن دوچندان ميشود. چون انجير سهل الهضم است، مصرف آن برای اطفال و اشخاصيكه از بستر بيماری برخواسته اند و در دوره نقاهت هستند توصيه شده است.

به ندرت ممكن است اشخاصی پيدا شوند كه طبع شان به انجير سازگار نباشد. انجير برای نرم كردن سينه خيلی مؤثر بوده ملين است.

جوشانده (120) گرام انجير دريك ليتر آب معالج زكامهای شديد، تورم حنجره، و برونشيت های مزمن است.

جوشانده يك مشت انجير در يك ليتر شير و يا يك ليتر آب دوای مؤثری برای تحريك گلو، ورم بيره های دندان ميباشد. كه طور مضمضه و غرغره استعمال شود.

اگر انجير خرما و كشمش و عناب را به مقدار مساوی به اندازه پنجاه گرام در يك ليتر آب بجوشانيد و غرغره كنيد عفونتهای ريویی را معالجه ميكند.

انجير خشك اگر ميده شده در بيماريهای برونشيت، سينه و بغل سياه سرفه به عوض چای استعمال شود مفيد است.

كمپوت و مربای انجير برای آنانيكه سؤ هاضمه دارند و يا قبضيت هستند مفيد است.

انجير خشك يــا تــازه را بداخل شير يا آب بجوشانيد و گرماگرم بالای دمبل و تومور های متورم بگذاريد، زود تر رسيده و سر پيدا ميكند.

برای آبسه های دندان اگر نيم دانه انجير را در آب و يا شير پخته و برای يك ساعت در موضع مطلوب بگذاريد مفيد ثابت ميشود.

جوشانده شاخه های جوان درخت انجير هرگاه باعسل مخلوط و خورده شود تورم و درد گلو را تسكين ميدهد.

مقدار 25 الی 30 گرام برگ درخت انجير دريك ليتر آب اگر جوش داده شود معالج سرفه شده ميتواند.

 

همچنين جوشانده مقدار فوق انجير در مورد قاعدگی زنانه مؤثر ميباشد اگر چند روز قبل از ظهور آن خورده شود، عادت ماهوار آنها را منظم ميسازد.

هرگاه شير سفيد رنگی كه از كندن برگ درخت انجير بدست میآيد صبح و شام در ميخك پای گذاشته شود آنرا از بين ميبرد.

برای از بين بردن بواسير برگ انجير را آنقدر به تكمه ها بمالند تا خون شود.

ظروف آشپز خانه با برگ انجير اگر شسته شود پاك و صفا ميگردد.

كسانيكه از لاغری رنج ميبرند مدت چهل روز مقداری انجير را با باديان قسم ناشتا بخورند.

انجير عطش تشنگی را تسكين و سموم بدن را توسط عرق خارج ميسازد. كبد را تقويت و ورم طحال را فرو می نشاند.

خوردن انجير با پسته و بادام برای تقويت نيروی حافظه و قدرت تعقل و تفكر سودمند است

اگر انجير خشك را حرارت داده و پودر آن را كه بنام قهوه انجير ياد ميشود برای امراض سياه سرفه، ذات الريه، سينه و درد های كهنه بكار برده شود مفيد ثابت ميشود.

خوردن مقدار انجير با چهارمغز در موسم زمستان برای تقويت قوه جنسی مؤثر است.

محلول سوختهء انجير مخلوط با روغن را تهيه و اگر خواسته باشيد مو های خود را خرمائی سازيد از آن استفاده كنيد.

با سوخته انجير، مخلوط با گليسرين اگر دندان های خود را شست و شو نمائید هميشه ازين عمل مسرور خواهيد بود چه دندان های شما را سفيد، پاك و براق ميسازد.

 

ضماد گرم انجير مخلوط با آرد جو سبب تسكين درد عضلات ميشود، ضماد انجير با روغن زيتون و موم تركيده گيهای پوست را كه از سرما عارض ميشود از بين ميبرد.

شيرابهء درخت انجير اگر با كمی پنبه در محل كرم خورده گی دندان گذاشته شود درد را فوری تسكين ميدهد.

شيرابه درخت انجير برای نرم ساختن گوشت مساعدت ميكند، حليم پزان زرنگ كه از خاصيت شيرابه اطلاع دارند با مصرف چوب كمتر حليم ميپزند.

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.