انار اففانی

انار را همه می شناسند و انار قندهاری كشور ما شهرت جهانی دارد.

كليد رمز انار در تاريخچه هند:روايت ميكنند كه يكی از مرتاض های هندی بنام كرشنا ناندا »Krishna Nanda« رمز معالجه كرم كدودانه را ميدانست و نسخه خود بكسی باز نميگفت. مردم از شهر ها و نواحی دور دست نزد او برای معالجه می آمدند.

تكليف دوری راه و خطر مسافرت بالاخره عده ای را واداشت تا رازش را كشف و نسخه اش را بدست آرند، مخفيانه در تلاش بر آمدند تا روزی مرتاض از خانه بيرون برآمد.

و در پای درخت انار كه گلهای قرمزی كرده بود نشست و دست بدعا برداشت پس از ختم دعا مقدار از گلهای سرخ قشنگ انار و قسمت از پوست درخت را چيده باخود بخانه برد.

شخصی از تعقيب كننده گان طور خدمتگار در خانه او باقی ماند تا انجام كار را بفهمد.

ملاحظه كرد كه پوست گلهای چيده را خشك و طور پودر ساخته نگهداشت تا آنكه انار درخت پخته شده قابل خوردن شد. مرتاض انار چندی چيده پوست و دانه های آن را خشك كرد آن را نيز پودر ساخته پودر اولی را به آن افزود، در بوتلی انداخت و مورد استعمال آن را در عقب بوتل نوشت باينصورت مردم نسخه مخفی او را آشكار ساختند و از آن مستفيد شدند.

گل نر انار كه بنام گلنار ياد ميشود نسبت به گل ماده آن موثر تر ثابت شده ولی بايد در وقتيكه نو از پندق باز ميشود چيده و خشك كرده شود.

انار بيدانه شيرين برای سينه و سرفه نافع است و انار ترش مزهء قندهاری برای كسانيكه جگر شان گرم است خيلی مفيد ميباشد.انار سرشار از ويتامينهای (A. B. C. E) و دارای آهن و فلزات ديگر ميباشد.

آب انار دارای قند، تانن و يك ماده مفيد بنام (كرمانانتين) كه رنگ رخسار را باز و جگر را تداوی ميكند و به نسبت داشتن ويتامين (A) در رشد اطفال مؤثر است.

ويتامين (B6- B1) آن درمان كننده اعصاب و ضد استفراغ خانم های حامله ميباشد. خانم های بار دار اگر انار ميخورند به رشد اطفال خود كمك نموده اند،بهترين وقت خوردن انار صبح است.

انار شيرين زياد كننده ادرار و تقويت كننده قوهء با است.مضمضه و نگهداشتن انار ترش در دهن برفك (پخته شده گی دهن اطفال) را پاك و بيره ها را محكم ميسازد.

انار شيرين تقويت كننده معده، جگر، دافع صفرا و درمان تب های صفراوی، يرقان و امراض جلدی ميباشد. انار ترش برای مبتلايان زخم معده، روده و سرد مزاجان خوب نيست.

آب انار غم و غصه را تخفيف ميدهد و جوشانده گل انار برای رفع خونريزی های بيره ها مفيد است.

پوست انار را در چرمگری و رنگ ريزی بكار برده و بهترين رنگ قالين است.

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.